A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miejski w Barczewie
Zarejestruj
 Drukuj

Podział nieruchomości Podział nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej złożenie wniosku o podział nieruchomości.Podziału nieruchomości mona dokonać jeżeli jest on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu jeżeli jest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź nie jest on sprzeczny z przepisami odrębnymi po uzyskaniu pozytywnej opinii zatwierdzonej postanowieniem. Podziału nieruchomości można także dokonać niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Kogo dotyczy

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o podział nieruchomości wymienione w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty


Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku

Wstępny projekt podziału nieruchomości

Protokół z przyjęcia granic nieruchomości

Wykaz zmian gruntowych

Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

Mapę z projektem podziału

Jeżeli jest wymagane wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału, dokumenty wymienione w punktach od 5-8 dołącza się do wniosku o podział po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.II. W przypadku podziałów dokonywanych niezależnie od ustaleń planu miejscowego:- nie jest wymagany wstępny projekt podziału nieruchomości .

Pozwolenie, o którym mowa, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.,
Art.93, ust.1 Art.94, ust.1 Art.95 Art.96, ust.1 Art.97, ust.1,2)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

E-formularz

© 2023 Urząd Miejski w Barczewie
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce